Social media gebruik in Nederland 2023

Gebruikersstatistiek per platform
Inhoudsopgave:

Wat zijn de veranderingen van social media gebruik in 2023?

In 2023 is het social media gebruik in Nederland dynamisch veranderd, met significante verschuivingen in gebruikersaantallen over verschillende platforms. Het Nationale Social Media Onderzoek 2023, uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, biedt ons een grondige blik op deze evoluties. Het onderzoek onthult niet alleen de groei en afname van gebruikers per platform maar benadrukt ook nieuwe trends die bepalend zijn voor de richting van social media gebruik in Nederland in 2023.

Statistieken van social media gebruik 2023 in Nederland

Social media gebruik 2023 heeft in Nederland een interessante wending genomen. Met een respons van 7.021 Nederlanders biedt het onderzoek een representatieve kijk op de social media gewoontes van onze bevolking. De groeiers en dalers onder de platforms vertellen een verhaal van veranderende voorkeuren en verschuivende demografieën. Bijzonder opvallend is de sterke groei van TikTok en Instagram, terwijl Facebook en Twitter bijna een half miljoen gebruikers hebben verloren. Deze cijfers weerspiegelen de voortdurende evolutie van social media gebruik in Nederland.

In het licht van deze trends, zijn de volgende statistieken opmerkelijk te noemen in het social media gebruik 2023: 

  • Het aantal TikTok-gebruikers is met een derde toegenomen ten opzichte van 2022, wat de explosieve groei van dit platform onderstreept.
  • Snapchat heeft ook een opmerkelijke groei doorgemaakt, terwijl Twitter een daling van 13% in gebruikersaantallen heeft gezien.
  • Het dagelijks gebruik van WhatsApp, TikTok, en Snapchat is fors gestegen, met name bij WhatsApp, Instagram, en Snapchat, waarbij Facebook wederom een daling in dagelijks gebruik heeft ervaren.

Deze cijfers benadrukken de dynamische aard van social media gebruik 2023 in Nederland, waar relatief nieuwe platforms zoals TikTok en Snapchat een aanzienlijke groei doormaken, terwijl gevestigde platforms zoals Facebook en Twitter een uitdaging vinden om hun gebruikersbasis te behouden. Dit duidt op een veranderend landschap waarin de voorkeuren van gebruikers evolueren en nieuwe vormen van digitale interactie aan populariteit winnen. We gaan dieper in op de top-10 social media gebruik 2023 in Nederland.

#1 WhatsApp

WhatsApp blijft de koploper met 13,3 miljoen gebruikers, wat een stijging van 7% betekent ten opzichte van 2022. Met een opmerkelijke dagelijkse gebruikerstoename van 12%, wat neerkomt op 10,8 miljoen Nederlanders. Dit benadrukt de centrale rol van WhatsApp in de persoonlijke en zakelijke communicatie met betrekking tot het social media gebruik.

#2 YouTube

YouTube’s positie als het leidende videoplatform is in 2023 verder bevestigd, met gebruikers die een breed scala aan content consumeren, van educatieve video’s tot entertainment. YouTube heeft 9,9 miljoen gebruikers in Nederland, met een groei van 7% ten opzichte van het voorgaande jaar. Echter, het dagelijks gebruik is licht gedaald met 1%, wat wijst op een verschuiving in de manier waarop jongeren content consumeren, mogelijk ten gunste van kortere video’s zoals die op TikTok.

#3 Facebook

Facebook ziet een significante daling van gebruikers met bijna een half miljoen minder Nederlanders op het platform, wat resulteert in een totaal van 9,9 miljoen gebruikers (-5%). De daling in Facebook-gebruikers weerspiegelt een verschuiving in het social media landschap, waarbij gebruikers zoeken naar nieuwe platforms die beter aansluiten bij hun behoeften en voorkeuren. Vooral jongeren 15 t/m 19 jaar hebben het platform verlaten (daling van 27%), met de belangrijkste reden dat andere platforms leuker worden gevonden. De tweede reden die hierbij wordt benoemd is dat hun sociale kring Facebook niet meer gebruikt. In de groep 20-29 jaar daalde het gebruik van Facebook in 2022 al aanzienlijk, en dat heeft zich in 2023 ook doorgezet maar liefst 22% minder gebruikers in deze leeftijdscategorie. De daling van het gebruik onder dertigers is minimaal, waarbij het gebruik onder 55-plussers zelfs met 4% groeide.

#4 Instagram

Instagram blijft een dominante kracht, met name door zijn continue innovatie in functies zoals Stories, Reels, en Shopping. Deze ontwikkelingen helpen het platform relevant te blijven en gebruikers betrokken te houden. Instagram blijft populair met een groei van 18%, wat het totaal op 7,8 miljoen Nederlandse gebruikers brengt. Ondanks deze algemene groei, verliest Instagram terrein onder tieners, met een daling naar 54% dagelijkse gebruikers in deze leeftijdsgroep. Desalniettemin, het dagelijks gebruik onder Nederlanders is toegenomen van 4 miljoen naar 4,7 miljoen, wat ook een stijging is van 18%.

#5 LinkedIn

LinkedIn verstevigt zijn positie als het voornaamste professionele netwerk in Nederland. Het LinkedIn’s gebruikersaantal in Nederland blijft dan ook nagenoeg gelijk met 5 miljoen gebruikers, waarvan 1 miljoen dagelijks actief zijn. Dit suggereert dat ondanks de dynamiek in het social media landschap, LinkedIn een stabiele positie behoudt onder professionals. Dit is te danken aan de functies die gericht zijn op carrièreontwikkeling, netwerken en zakelijke groei. 

#6 Pinterest

Pinterest handhaaft zijn positie als een belangrijk platform voor inspiratie en creativiteit. Met zijn unieke focus op visuele content, dient Pinterest als een bron voor ideeën op het gebied van woningdecoratie, mode, koken en meer. In 2023 maakt Pinterest een groei in aantal gebruikers door van 10%. Daar in 2022 nog 4,2 miljoen gebruikers telde, is dit in 2023 gestegen naar 4,6 miljoen. 

#7 TikTok

TikTok’s populariteit onder Nederlandse gebruikers bleef in 2023 onverminderd sterk. En dat ondanks de zorgen over he privacy beleid en de Chinese invloed. TikTok heeft een indrukwekkende groei doorgemaakt met een toename van 34% in gebruikers, waardoor het totaal op zo’n 4 miljoen Nederlanders komt. Dagelijks gebruiken maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders TikTok, wat een toename van 54% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze opmars illustreert de aantrekkingskracht van TikTok op jongere generaties, die zich laten boeien door de creatieve en interactieve content. Opmerkelijk is de hoogste stijging in de leeftijdsgroep 40 jaar en ouder, waar maar liefst 1,09 miljoen gebruikers bij kwamen.

#8 Snapchat

Snapchat heeft in 2023 een heropleving meegemaakt met een toename van 21% in het algemene social media gebruik, wat neerkomt op 3,9 miljoen Nederlanders. Het dagelijks gebruik is ook significant gestegen, met 30% naar 2,5 miljoen gebruikers. Snapchat’s groei toont aan dat het platform nog steeds relevant is voor zijn kerngebruikersgroep, met unieke functies die aantrekkelijk zijn voor jongere generaties.

#9 Twitter

Twitter heeft te kampen met een verlies van 464.000 Nederlandse gebruikers, waardoor het totaal uitkomt op 3,1 miljoen (verlies van 13% t.o.v. 2022). Vooral hoogopgeleide vrouwen hebben het platform verlaten, met een daling in gebruik van 20% onder vrouwen. Ondanks het verlies van gebruikers, blijft Twitter een belangrijk platform voor publieke discussie en nieuwsdeling. De unieke waarde propositie van Twitter ligt in zijn vermogen om real-time informatie en meningen te verspreiden.

#10 BeReal

BeReal, nieuwkomer in de top-10, wordt gebruikt door 1,3 miljoen Nederlanders waarvan 833.000 dagelijks. Het platform wint snel aan populariteit onder jongeren en vroege twintigers door zijn focus op authenticiteit. Met deze gebruikersaantallen heeft BeREal zich in de top-10 van meest gebruikte sociale media platforms in Nederland genesteld. 

Social Media Gebruikers Nederland penguins

Statistieken minder bekende social media Nederland platforms 2023

Naast de bekende giganten zijn er ook minder bekende social media gebruik platforms in Nederland die aandacht verdienen. Telegram, Discord, Reddit, Twitch en Clubhouse vertonen allemaal interessante patronen van groei of afname, elk met hun unieke gemeenschappen en gebruiksvormen. Vorig jaar stond Houseparty ook nog in de lijst van minder bekende social media Nederland platforms, maar dit medium bestaat niet meer.

 

Telegram

Telegram wordt door 1,7 miljoen Nederlanders gebruikt. Dit platform blijft populair vanwege zijn focus op privacy en snelle, versleutelde communicatiemogelijkheden.

Discord

Discord heeft een gebruikersaantal van ongeveer 1,5 miljoen in Nederland. Oorspronkelijk populair onder gamers, maar nu gebruikt door een breder publiek voor diverse online gemeenschappen.

Reddit

Reddit volgt met 1.166.000 Nederlandse gebruikers, wat vrijwel gelijk is aan 2022. Dit ‘front page of the internet’ platform biedt ruimte voor discussies en het delen van content over een breed scala aan onderwerpen.

Twitch

Twitch, het live streaming platform voor gamers, telt 1.083.000 gebruikers in Nederland, wat de blijvende populariteit onder de gaming community bevestigt.

Tumblr

Tumblr blijft een niche binnen het social media landschap voor het delen van creatieve content. Echter daalde het gebruik hiervan van 748K in 2022 naar 468K gebruikers in 2023.

Clubhouse

Clubhouse, dat in 2021 een hype was, ziet zijn gebruikersaantal verminderen tot slechts 257.000 Nederlanders, wat aangeeft dat de interesse afneemt.

Conclusie social media trends 2023 in Nederland

De social media trends in Nederland heeft zich in 2023 dynamisch ontwikkeld. Grote winnaars zoals TikTok en Instagram tonen significante groei, waarbij TikTok vooral onder jongeren en Instagram breed gebruikt wordt, ondanks een daling onder de jongste gebruikers. WhatsApp blijft het meest gebruikte platform, met een indrukwekkende dagelijkse gebruikersgroei. Aan de andere kant zien we een duidelijke afname in gebruikers bij Facebook en Twitter, wat wijst op een verschuiving in gebruikersvoorkeuren naar platforms die als ‘leuker’ worden beschouwd of meer privacy bieden.

 

Onder de minder bekende platforms ziet Telegram een gestage groei, terwijl Discord, Reddit, en Twitch hun specifieke niches goed bedienen. BeReal valt op als een nieuwkomer met een sterke focus op authenticiteit, snel populariteit winnend onder jongeren. Clubhouse, daarentegen, lijkt zijn glans te verliezen na de initiële hype. Dit alles illustreert een social media omgeving die continue evolueert, met gebruikers die steeds selectiever worden in hun platformkeuzes, gedreven door zowel contentvoorkeuren als bredere sociale en privacy overwegingen.

Het gebruik van social media in Nederland is over het geheel genomen toegenomen, met een gemiddelde dagelijkse gebruikstijd die stijgt over alle leeftijdsgroepen. Deze ontwikkelingen benadrukken de centrale rol van social media in het dagelijks leven en communicatie. Terwijl ze ook nieuwe kansen en uitdagingen bieden voor merken, marketeers, en content creators die proberen om zinvol te verbinden met hun doelgroepen.

Social media marketing uitbreiden met HYPD

Als je als bedrijf je social media marketing wilt uitbreiden en optimaal wilt inspelen op de laatste trends, dan is HYPD jouw ideale partner. Als een creatief online marketingbureau biedt HYPD een breed scala aan diensten om je business te boosten. Van converterende website strategieën en marketplace advertising tot digitale strategie, conversie optimalisatie en Search Engine Advertising (SEA), HYPD heeft de expertise en ervaring om je merk naar een hoger niveau te tillen in het snel veranderende digitale landschap.

Bron: De cijfers en analyses zijn afkomstig van het Newcom Social Media onderzoek, een grondige en uitgebreide studie die de dynamische veranderingen binnen de social media wereld in Nederland in kaart brengt.