GGD Header Visual Dame Depressie

Using social media to monitor mental health

GGD

Uitgelichte skills

Strategie Marketing Trap

Strategie

Social Media Beheer Mensen In Bed

Social media beheer

Social Media Marketing Like

Social media advertising

Conversieoptimalisatie Marketing Bergpiek

Conversie optimalisatie

Uitgelichte skills

De GGD doet jaarlijks een onderzoek in de vorm van een enquête onder jongeren van 16 t/m 25 jaar oud om de (mentale) gezondheid in kaart te brengen. Deze vragenlijst werd altijd via de post opgestuurd, maar het aantal respondenten daalde al jaren. Tijd voor vernieuwing. Aan HYPD de uitdaging om de doelgroep op een andere manier de enquête te laten invullen.

GGD Case Wieteke De Vries Avatar

 

”In samenwerking met HYPD is deze campagne succesvol uitgerold. Enthousiaste jonge club waarmee je prettig kunt samenwerken. Grootste pluspunt: flexibiliteit en snelheid.”

Wieteke de Vries | Coördinator Team Onderzoek GGD

Resultaten

happy customers

Door de social media targeting te perfectioneren, heeft HYPD een conversiepercentage van maar liefst 85% weten te realiseren. Van elke 100 mensen die op de website terecht kwamen, vulde er 85 de volledige enquête in. In totaal bestond de doelgroep uit 110.500 unieke mensen, hiervan is meer dan 90% via social campagnes bereikt.

GGD Praat Er Over
.
0
%
conversiepercentage
.
0
campagne weergaven
.
0
ingevulde enquêtes
.
0
K
unieke mensen bereikt
Waardevolle inzichten door social media
GGD Case #helpook

Off online

‘’Wij van Wc-eend adviseren Wc-eend.’’ Zo adviseerde HYPD ook aan de GGD om de enquête via online kanalen af te nemen, in plaats van via de post. Aan HYPD de taak om dit advies in de praktijk te realiseren. Er werd onder andere een strategie opgesteld met bijbehorende campagne slogan, toffe content en animaties gemaakt en een duurzame online marketingfunnel ingericht waarop in de toekomst verder kan worden gebouwd.

Generatie gezond

Een aantal strategische sessies later en de campagne ‘Generatie Gezond’ kwam tot leven. Het schetst een probleem (een ongezonde generatie) en het gewenste positieve eindresultaat. Als ondersteunende slagzin is voor #helpook gekozen. Deze positieve benadering droeg bij aan de slagingskans dat iemand de enquête zou invullen en stond natuurlijk volledig in lijn met het #online landschap. Vanuit hier is er een creatieve sessie ingepland om de content te bepalen.

Uiteindelijk is gekozen voor felle kleuren en close-ups van gezichten. Op basis van best practices vallen deze advertenties het meeste op tussen al het tijdlijn geweld. Voor de gezichten is veel variatie gebruikt, zodat iedereen binnen de desbetreffende doelgroep zich aangesproken voelde. 

Om de kans te maximaliseren dat er op een advertentie van de GGD werd geklikt, zijn er meerdere visuals gemaakt die aansloten bij de verschillende leeftijdsgroepen. Op deze manier voelde de doelgroep zich extra aangesproken. De ervaring leert dat niemand écht zit te wachten om een enquête in te vullen en daarom is er een winactie als extra incentive en call-to-action toegevoegd. Onder alle respondenten zijn na de campagne 15 Fitbits verloot. 

A/B testen voor meer resultaat tegenover dezelfde euro

Tijdens de campagne is HYPD bezig geweest met A/B testen. Verschillende type content, teksten en call-to-actions zijn allemaal uitvoerig tegen elkaar getest totdat er een duidelijke winnaar was. En met resultaat. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat 85% van de mensen die op de advertentie klikte en de website bezocht, ook daadwerkelijk de volledige enquête invulde. 

Nadat de doelgroep was verzadigd, zijn de campagnes stopgezet. Uiteraard blijft alle opgebouwde data intact en kan er bij de volgende campagne gelijk met de winnende formule worden geadverteerd.

More cases

From our hypers